2016-04-28

Konference Odškodňování újem na zdraví a duševních útrap v praxiSpolečnost medicínského práva si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Odškodňování újem na zdraví a duševních útrap v praxi" konanou dne 1. června 2016 od 10.00 hod v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha.

Program konference: bude zaměřen na aktuální praxi odškodňování újem na zdraví za využití Metodiky NS s prezentací konkrétních kazuistik z praxe a rovněž odškodnění duševních útrap.

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu NS ČR, JUDr. Hana Tichá, Doc. MUDr. František Vorel, CSc., MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., JUDr. MUD. Roman Žďárek, Ph.D.

Registrovat se: na odbornou konferenci je možné prostřednictvím registračního formuláře, který najdete na webových stránkách www.akademiemp.cz prihlasky.akademiemp.cz pod záložkou - přihláška.

Účastnický poplatek čini: 2.390,- Kč (2.892,- Kč s DPH); účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci, podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference včetně oběda).

Organizační zajištění: MV CONSULT s.r.o., e-mail: seminare@mv-consult.cz, mob.: (+420) 602 249 940.

Program:
9.00 - 10.00 registrace
10.00 - 10.40 JUDr. Petr Vojtek - Metodika NS v praxi,
10.40 - 11.10 JUDr. MUD. Roman Žďárek, Ph.D. - Odškodňování újem na zdraví ve světle nálezu Ústavního soudu
11.10 - 11.40 JUDr. Hana Tichá - Náhrada škody z pohledu soudce odvolacího soudu
12.50 - 13.10 JUDr. Petr Vojtek - Duševní útrapy pozůstalých
13.10 - 13.40 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. - Praktická aplikace Metodiky NS
13.40 - 14.10 Doc. MUDr. František Vorel, CSc. - Soudně-znalecké posudky
14.10 - 15.00 Kazuistiky z praxe, diskuze a komentáře2016-02-13

Zdravotnictví a právo II.Akademie medicínského práva o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Zdravotnictví a právo II..

Datum konání: 11. května 2016
Čas konání: 9.30 - 16.00 hodin (registrace od 8.30 hod.)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Registrační poplatek: 1.950,- Kč (uvedená cena je konečná).

Program konference je zaměřen na aktuální legislativu, judikaturu a rozhodovací praxi ve zdravotnictví. Program bude průběžně aktualizován.

Registrace otevřena od 12. února 2016 (počet míst je omezen, doporučujeme včasnou registraci). Registrace prostřednictvím www.akademiemp.cz.

Organizační zajištění konference: JUDr. Monika Veberová, mail: veberova@mv-consult.cz2016-02-12

Školení znalcůSpolečnost medicínského práva si dovoluje informovat o aktuálním oteřvení kurzu Stanovení nemateriální újmy na zdraví. Kurz bude probíhat ve dnech I. část 13. - 15. dubna 2016 a II. část ve dnech 13. - 14. června 2016 na 1. LF UK v Praze. Bližší podrobnosti ke kurzu a možnosti registrace naleznete na www.skoleniznalců.cz.

Organizační zajištění: MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., 1. LF UK, mail: jolana.tesinova@health.cz2015-10-29

Zdravotnictví a právoAkademie medicínského práva si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Zdravotnictví a právo.

Datum konání: 8. prosince 2015
Čas konání: 9.30 - 17.00 hodin (registrace od 8.30 hod.)
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Registrační poplatek: 1.950,- Kč (uvedená cena je konečná).

Program konference je zaměřen na aktuální legislativu a rozhodovací praxi ve zdravotnictví: zákon o neziskových nemocnicích, rozhodování zdravotní pojišťovny o nárocích pojištěnců podle § 16 zákona č. 48/97 Sb., aktuální systémy odškodňování újmy na zdraví, ochranu osobních údajů ve zdravotnictví, legislativní záměry Ministerstva zdravotnictví a další témata (bližší podrobnosti naleznete na www.akademiemp.cz).

Registrace bude otevřena od 2. listopadu 2015 (počet míst je omezen, doporučujeme včasnou registraci).

KAPACITA KONFERENCE NAPLNĚNA. REGISTRACE JE UZAVŘENA.
V současné době je možná registrace pouze v pozici náhradník mailem na: seminare@mv-consult.cz. O možnost účasti budete informováni na vámi uvedené kontaktní údaje.